Άρθρα | Μedia

Κήλη δημιουργείται όταν από ένα σημείο εξασθένησης των ανατομικών δομών των στρωμάτων του κοιλιακού τοιχώματος προβάλλει ενδοκοιλιακό περιεχομένο(τμήμα εντέρου, επιπλόου). Οι κήλες μπορεί να παρουσιάζονται...