Τοποθέτηση μόνιμου φλεβικού καθετήρα Port-a-cath

Τοποθέτηση μόνιμου φλεβικού καθετήρα Port-a-cath

Υπάρχουν κλινικές καταστάσεις στις οποίες χορηγούνται ενδοφλέβιες θεραπείες σε τακτικές ιατρικές συνεδρίες για αρκετό διάστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενός μόνιμου συστήματος φλεβικού καθετήρα, του port-a-cath. 

Αυτή η συσκευή φλεβικού καθετήρα τοποθετείται σε μεγάλα αγγεία του σώματος, όπως η σφαγίτιδα φλέβα στον τράχηλο, η υποκλείδια φλέβα. Αποτελείται από το port, δηλαδή ένα  θάλαμο στον οποίο γίνεται η έγχυση των φαρμάκων, και τον φλεβικό καθετήρα ο οποίος συνδέεται στο port και οδηγεί τις χορηγούμενες ουσίες εντός ενός μεγάλου αγγείου.

 Όλο το σύστημα καθετήρα βρίσκεται υποδορίως, χωρίς να έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και δίχως να περιορίζει τις δραστηριότητες του ασθενούς. Είναι απολύτως συμβατό με οποιεσδήποτε σύγχρονες ακτινολογικές εξετάσεις.

Η τοποθέτηση γίνεται υπό τοπική ή γενική αναισθησία, στοχεύοντας σε κάθε περίπτωση στην σωστή τοποθέτηση χωρίς επιπλοκές. Γίνεται ακτινοσκοπικός έλεγχος για επιβεβαίωση της σωστής θέσης. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση. Μπορεί να γίνει χορήγηση θεραπείας αμέσως μετά την εγκατάσταση του συστήματος port-a-cath. 

Με τη χρήση του συστήματος port-a-cath, αποφεύγουμε τις συχνές παρακεντήσεις και καθετηριασμούς των περιφερικών φλεβών στα άνω άκρα. Πολλές φαρμακευτικές θεραπείες προκαλούν καταστροφή των περιφερικών φλεβών.

Το port-a-cath μπορεί να μείνει λειτουργικό στη θέση του για αρκετούς μήνες. Μετά το πέρας της θεραπευτικής περιόδου, αφαιρείται με τοπική αναισθησία.