Ο Γενικός Χειρουργός Αργύρης Αγγελόπουλος μιλά στο Ιατρόραμα για τη Χολολιθίαση

Ο Γενικός Χειρουργός Αργύρης Αγγελόπουλος μιλά στο Ιατρόραμα για τη Χολολιθίαση