Κύστη Κόκκυγος

Κύστη Κόκκυγος

Η κύστη κόκκυγος είναι μια αρκετά συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις
ηλικίες μεταξύ 15 και 40 ετών. Μεταξύ 15 και 20 ετών παρατηρούνται
τα περισσότερα περιστατικά. Οι άνδρες πάσχουν πιο συχνά από τις
γυναίκες. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η έντονη τριχοφυΐα, η
παχυσαρκία, η καθιστική ζωή κ.α.

Συνήθως μια φλεγμονή στα θυλάκια των τριχών στην ιεροκοκκυγική
περιοχή είναι η αρχική αιτία. Σταδιακά εξελίσσεται σε μια
αποστηματική κοιλότητα μέσα στην οποία έλκονται τρίχες λόγω της
τριβής στην περιοχή κατά τις κινήσεις του σώματος.
Τα αρχικά συμπτώματα και ευρήματα είναι: φλεγμονή στην περιοχή,
ερυθρότητα, διόγκωση και άλγος, μικρές οπές στην μεσογλουτιαία
σχισμή με εκροή πύου.

Όσο η νόσος εξελίσσεται, δημιουργούνται συρίγγια με εκροή πύου και
συνεχείς υποτροπές της νόσου. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος επέκτασης
της φλεγμονής που μπορεί να οδηγήσει σε νεκρώσεις ιστών. Σε
περιπτώσεις σαν κι αυτές ο ασθενής εμφανίζει πυρετό, καταβολή
δυνάμεων.

Η θεραπεία της νόσου είναι χειρουργική. Εφαρμόζονται κλασικές και
σύγχρονοι μέθοδοι. Στην οξεία φάση της φλεγμονής και της
δημιουργίας αποστήματος, θα πρέπει να γίνει διάνοιξη του
αποστήματος και παροχέτευση. Ο ασθενής θα λάβει φαρμακευτική
αγωγή και θα κάνει αλλαγές του τραύματος με σκοπό την υποχώρηση
της φλεγμονής.

Μετά την ύφεση της φλεγμονής, μπορούμε να προχωρήσουμε σε
χειρουργική επέμβαση. Οι κλασικές μέθοδοι επέμβασης είναι:

1) Ανοιχτή.

Η περιοχή που πάσχει με τα συρίγγια και την κύστη
εξαιρούνται σε υγιή όρια. Το τραύμα μένει ανοιχτό και γίνεται
επούλωση κατά δεύτερο σκοπό. Χρειάζονται αλλαγές σε τακτική βάση.
Το τραύμα επουλώνεται σε 20-30 ημέρες. Είναι η μέθοδος με τις λιγότερες υποτροπές.

2) Ημίκλειστη.

Γίνεται πάλι ο ίδιος χειρουργικός καθαρισμός. Τα χείλη του τραύματος με ειδική τεχνική συρραφής
συμπλησιάζουν, αλλά το τραύμα είναι ακόμα ανοιχτό. Θα χρειαστούν
πάλι αλλαγές του τραύματος σε τακτική βάση, αλλά για λιγότερες
ημέρες. Ως μέθοδος επέμβασης , έχει μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπών
από την ανοιχτή μέθοδο.

3) Κλειστή.

Πραγματοποιείται χειρουργικός καθαρισμός όπως και στις άλλες τεχνικές και γίνεται συρραφή του
τραύματος. Παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής.
Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται νέες τεχνικές καθαρισμού και
καυτηριασμού της κύστης, καθαρισμού και εκλεκτικής εκτομής των
συριγγίων. Χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό ως πηγές
καυτηριασμού το laser και οι ραδιοσυχνότητες. Επίσης γίνεται χρήση
πολύ λεπτών ενδοσκοπίων. Οι νέες αυτές τεχνικές εξασφαλίζουν στους
ασθενείς γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες.

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου χειρουργείου πρέπει να
εξατομικεύεται ανάλογα με την κλινική εικόνα του κάθε ασθενούς. Σε
κάθε ασθενή θα πρέπει να αναλύονται τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα κάθε επέμβασης και να λαμβάνεται η καλύτερη
απόφαση.